Werkgroep Neuromusculaire Echografie

Protocollen

Tarsale tunnel syndroom

Echo is bij drukneuropathie van n. tibialis niet alleen sensitiever maar heeft ook hogere specificiteit dan het vaak technisch lastige EMG (bijv. bdz niet opwekbaar of kan passen bij meerdere lokalisaties); er hoort bij een positieve test altijd een relatie te zijn met een naburige structuur die druk geeft (verdikking zonder compressie komt oa ook voor bij polyneuropathie).

Gestandaardiseerde anatomische punten echografie
Meetpunt
Normaalwaarde zenuwdikte (CSA)
Test positief:
CSA > 13mm² + structurele afwijking
Afkapwaarden
Tarsaal tunnel syndroom

Het tarsale tunnel syndroom is weliswaar minder prevalent dan CTS, ulnaropathie en peroneus neuropathie, en lange tijd omstreden door het ontbreken van goede diagnostische test . Desondanks zijn er recent meerdere echostudies op dit onderwerp gepubliceerd, waarin zowel diagnostische als aanvullende waarde van zenuwechografie bij drukneuropathie van n. tibialis thv tarsale tunnel is beschreven .  Op basis van deze gegevens lijkt echo niet alleen sensitiever maar heeft het ook hogere specificiteit, dan het vaak technisch lastige EMG (bijv. bdz niet opwekbaar of kan passen bij meerdere lokalisaties). Het echografisch meten van de zenuwdikte van de n. tibialis thv tarsale tunnel lijkt vrij betrouwbaar . Ook hier blijkt weer dat er spreiding zit aan referentiewaarden tussen verschillende populaties (oa Europees, Amerikaans) .

 

Binnen de Nederlandse populatie is wordt doorgaans een referentiewaarde van <13mm2 aangehouden binnen de gezonde populatie .

 

Naast absolute waarde die de referentiewaarde van gezonde populatie overstijgt, kan ook verschil >2mm2 tussen links en rechts als aanvullend criterium voor verdikking worden genomen . Als voorwaarde voor een positieve test voor tarsale tunnel, dient er altijd een relatie te zijn met een naburige structuur die druk geeft (verdikking zonder compressie komt oa ook voor bij polyneuropathie) 

 
Ziekte-specifieke afkapwaarden Sensitiviteit Specificiteit
- CSA tarsale tunnel ingang>24mm²

17%

100%

- CSA tarsale tunnel ingang>19mm²

61%

88%

 - CSA-ratio (ingang/midtarsale tunnel)>1

74%

100%

     
CSA > 13mm² + structurele afwijking
(vasculair, bindweefsel, spier, bot)
60-84%
 
EMG  laag beperkt
Beperkt/niet onderzocht    
- fasciculair patroon    

- hypervascularisatie

   
- hypervascularisatie    

- elastografie

   
Structurele afwijkingen    
Perineuraal
   

- Vasculair

(pseudo-)aneurysma, tromboflebitis, varices, malformaties, etc.

 

- Bot

synostose, osteophyten, fractuur/callus

 

- Spier

hypertrofe/accessoire spier.

 

- Bindweefsel

 

ganglion, (synoviale) cyste, lipoom. tenosynoviitis, fibrose, fasciitis.

 

Overig neuraal

schwannoom, neurinoom.

 

 

Ziekte specifieke afkapwaarden CTS

 
Perineuraal

- Vasculair: (pseudo-)aneurysma, tromboflebitis, varices, malformaties, etc.

- Bot: synostose, osteophyten, fractuur/callus

- Spier: hypertrofe/accessoire spier.

- Bindweefsel: ganglion, (synoviale) cyste, lipoom. tenosynoviitis, fibrose, fasciitis.

Overig neuraal

schwannoom, neurinoom.


Voorbeeld verdikte n. tibialis thv tarsale tunnel bij tendinitis

Compressie n. tibialis door epineuraal ganglion thv enkel